درباره صنایع غذایی هومسا

معرفی هومسا

هومسا نام مجموعه ای است که با هدف بسته بندی مواد غذایی فعالیت خود را آغاز کرده است. این مجموعه با توجه به تجربیات متعدد در زمینه کشاورزی و تولید و با به کارگیری افراد متخصص و متعهد، با ایجاد ارزش افزوده قدم در زمینه تولید و بسته بندی مواد غذایی گذاشته است.

اهداف هومسا

تولید و عرضه مستقیم محصولات تا سفره خانوار ایرانی از مهم ترین اهداف صنایع غذایی هومسا است.

اهداف هومسا

سلامت خانوار ایرانی هدف دیگری است که در گرو تولید محصولات با کیفیت می باشد.